Pål Christian Roland

Denne siden viser opplysninger om Pål Christian Roland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Pål Christian Roland
NSD id-nummer: 23908
Fødselsår: 1967
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1991 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Student 1991
1992 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Student 1991 1992
1994 Fordelingsutvalget for ungdomsmidlene Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Daglig Leder 1993
1995 Fordelingsutvalget for ungdomsmidlene Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Daglig Leder 1993