Erik Johan Rosenberg

Denne siden viser opplysninger om Erik Johan Rosenberg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Erik Johan Rosenberg
NSD id-nummer: 23910
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1991 Det nasjonale sikkerhetsråd for luftfarten (NSL) Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Førstekons 1991
1992 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Rådgiver 1992
1992 Det nasjonale sikkerhetsråd for luftfarten (NSL) Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Rådgiver 1991
1993 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Rådgiver 1992
1993 Det nasjonale sikkerhetsråd for luftfarten (NSL) Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Rådgiver 1991
1994 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Rådgiver 1992
1994 Det nasjonale sikkerhetsråd for luftfarten (NSL) Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Rådgiver 1991
1995 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Rådgiver 1992
1995 Det nasjonale sikkerhetsråd for luftfarten (NSL) Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Rådgiver 1991
1996 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Rådgiver 1992
1996 Det nasjonale sikkerhetsråd for luftfarten (NSL) Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Rådgiver 1991
1997 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Rådgiver 1992
1997 Det nasjonale sikkerhetsråd for luftfarten (NSL) Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Rådgiver 1991