Ola Didrik Saugstad

Denne siden viser opplysninger om Ola Didrik Saugstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ola Didrik Saugstad
NSD id-nummer: 23944
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1991 Statens ernæringsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1991
1992 Statens ernæringsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1991
1993 Statens ernæringsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1991
1994 Statens ernæringsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1991
1995 Statens ernæringsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1991 1995
1997 [mangler navn] Vanlig medlem Av andre 301 Professor 1992 1997