Per Schive

Denne siden viser opplysninger om Per Schive fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per Schive
NSD id-nummer: 23950
Fødselsår: 1955
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1991 Petroleumslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Underdirek 1990
1992 Petroleumslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1990
1993 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1992
1993 Petroleumslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1990
1994 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1992
1995 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1992
1996 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1992
1997 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsdirekt 1992