Torkel Sjoner

Denne siden viser opplysninger om Torkel Sjoner fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Torkel Sjoner
NSD id-nummer: 23970
Fødselsår: 1962
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1991 Ekofisk-Teesside kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekons 1991
1991 Ekofisk-Emden kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekons 1991
1992 Ekofisk-Teesside kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1991
1992 Ekofisk-Emden kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1991
1993 Ekofisk-Teesside kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Rådgiver 1991
1993 Ekofisk-Emden kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Rådgiver 1991
1994 Ekofisk-Teesside kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Ridgiver 1991
1994 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Ridgiver 1994
1995 Ekofisk-Teesside kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Rådgiver 1991
1995 Ekofisk-Emden kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Rådgiver 1995
1995 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Rådgiver 1994
1996 Ekofisk-Emden kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Rådgiver 1995
1996 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Rådgiver 1994