Christopher F. Prebensen

Denne siden viser opplysninger om Christopher F. Prebensen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Christopher F. Prebensen
NSD id-nummer: 24
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1980 1980
1981 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1981 1981
1981 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Andre tilknyttede personer Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1981 1981
1983 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1980
1983 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1981
1983 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Andre tilknyttede personer Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1981
1984 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1980
1984 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1981
1984 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Andre tilknyttede personer Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1981
1985 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1980
1985 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1981
1985 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Andre tilknyttede personer Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1981
1986 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1980
1986 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Andre tilknyttede personer Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1981
1987 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1980
1987 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Andre tilknyttede personer Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1981