Barbro Gullvåg

Denne siden viser opplysninger om Barbro Gullvåg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Barbro Gullvåg
NSD id-nummer: 240
Fødselsår: 1927
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Førsteamanuensis 1977
1981 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Førsteamanuensis 1977
1981 Interimstyret for Universitetet i Trondheim Andre oppgaver Vanlig medlem Av instans utenfor departement 1601 Førsteamanuensis 1981 1981
1983 Interimstyret for Universitetet i Trondheim Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 1601 Førsteamanuensis 1981
1984 Interimstyret for Universitetet i Trondheim Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 1601 Førsteamanuensis 1981
1988 Styret for Norsk institutt for naturforskning (NINA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1601 Professor 1988
1989 Styret for Norsk institutt for naturforskning (NINA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1601 Professor 1988
1990 Styret for Norsk institutt for naturforskning (NINA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1601 Professor 1988
1991 Rådet for naturvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Professor 1990
1991 Styret for Norsk institutt for naturforskning (NINA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1601 Professor 1988
1992 Rådet for naturvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Professor 1990
1992 Styret for Norsk institutt for naturforskning (NINA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av andre 1601 Professor 1988 1992