Karl Johan Sognnes

Denne siden viser opplysninger om Karl Johan Sognnes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Karl Johan Sognnes
NSD id-nummer: 24003
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1991 Rådet for humanistisk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Førsteaman 1990
1992 Rådet for humanistisk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Førsteamanuensi 1990