Thor Daniel Steen

Denne siden viser opplysninger om Thor Daniel Steen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Thor Daniel Steen
NSD id-nummer: 24029
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1991 Aksjonsutvalg ved atomulykker i fredstid (AVA) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Oberstløyt 1991
1992 Aksjonsutvalg ved atomulykker i fredstid (AVA) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Oberstløytnant 1991
1993 Faglig råd og kriseutvalget for atomulykker Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Oberstløytnant 1993
1994 Faglig råd og kriseutvalget for atomulykker Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Oberstløytnant 1993
1995 Faglig råd og kriseutvalget for atomulykker Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Oberstløytnant 1993