Ellen Stensrud

Denne siden viser opplysninger om Ellen Stensrud fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ellen Stensrud
NSD id-nummer: 24034
Fødselsår: 1953
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1991 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Spesialråd 1991 1992
1991 Mesterbrevnemnda Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Spesialråd 1991
1991 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Spesialråd 1991
1992 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1992
1992 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1991 1992
1992 Mesterbrevnemnda Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1991
1992 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1991
1993 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 230 Spesialridgiver 1992
1993 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 230 Spesialridgiver 1993
1993 Kontaktutvalget for kriminalomsorgen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 230 Spesialridgiver 1993
1993 Mesterbrevnemnda Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 230 Spesialridgiver 1991
1993 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 230 Spesialridgiver 1991
1994 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 230 Informasjonssje 1992
1994 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 230 Informasjonssje 1994
1994 Mesterbrevnemnda Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 230 Informasjonssje 1991
1994 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 230 Informasjonssje 1991
1995 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 230 Informasjonssje 1992
1995 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 230 Informasjonssje 1994 1995
1995 Mesterbrevnemnda Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 230 Informasjonssje 1991
1996 Ytringsfrihetskommisjonen Vanlig medlem I statsråd 230 Informasjonssje 1996
1996 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 230 Informasjonssje 1991 1996
1997 Ytringsfrihetskommisjonen Vanlig medlem I statsråd 230 Informasjonssje 1996