Leif Arne Heløe

Denne siden viser opplysninger om Leif Arne Heløe fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Leif Arne Heløe
NSD id-nummer: 2406
Fødselsår: 1932
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for sosialarbeiderutdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Forskningsstipendiat 1979
1989 Styret for Statens teaterhøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Adm. Direktør 1989
1990 Styret for Statens teaterhøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Adm. Direktør 1989
1991 Styret for Statens teaterhøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1902 Fylkesmann 1989
1991 Rådgivende utvalg for statlig styring av sykehusvirksomheten Rådgivende organ Leder Av departement 1902 Fylkesmann 1991
1992 Styret for Statens teaterhøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1902 Fylkesmann 1989 1992
1992 Rådgivende utvalg for statlig styring av sykehusvirksomheten Rådgivende organ Leder Av departement 1902 Fylkesmann 1991
1993 Rådgivende utvalg for statlig styring av sykehusvirksomheten Rådgivende organ Leder Av departement 1902 Fylkesmann 1991
1994 Rådgivende utvalg for statlig styring av sykehusvirksomheten Rådgivende organ Leder Av departement 1902 Fylkesmann 1991
1995 Utvalg som skal gjennomgå inntektssystemet og finansieringen av kommunesektoren Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Fylkesmann 1995
1995 Rådgivende utvalg for statlig styring av sykehusvirksomheten Rådgivende organ Leder Av departement 1902 Fylkesmann 1991
1996 Utvalg som skal gjennomgå inntektssystemet og finansieringen av kommunesektoren Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Fylkesmann 1995
1996 Rådgivende utvalg for statlig styring av sykehusvirksomheten Rådgivende organ Leder Av departement 1902 Fylkesmann 1991
1997 Utvalg som skal gjennomgå inntektssystemet og finansieringen av kommunesektoren Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Fylkesmann 1995
1997 Rådgivende utvalg for statlig styring av sykehusvirksomheten Rådgivende organ Leder Av departement 1902 Fylkesmann 1991