Odd Svang-Rasmussen

Denne siden viser opplysninger om Odd Svang-Rasmussen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Odd Svang-Rasmussen
NSD id-nummer: 24063
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1991 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 231 Generalløy 1991
1992 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 231 Generalløytnant 1991
1992 Rådet for Forsvarsstudier Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 231 Generalløytnant 1991
1993 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 231 Generalløytnant 1991
1993 Rådet for Forsvarsstudier Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 231 Generalløytnant 1991
1994 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 231 Generalløytnant 1991