Anders Svor

Denne siden viser opplysninger om Anders Svor fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anders Svor
NSD id-nummer: 24076
Fødselsår: 1956
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1991 Oljeskattenemnda Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1991
1992 Oljeskattenemnda Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1991
1993 Oljeskattenemnda Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1991
1994 Oljeskattenemnda Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 301 Kontorsjef 1991
1995 Oljeskattenemnda Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 301 Kontorsjef 1991