Sigurd Teige

Denne siden viser opplysninger om Sigurd Teige fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sigurd Teige
NSD id-nummer: 24087
Fødselsår: 1952
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1990 Rådet for sildemelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1515 1990
1991 Rådet for sildemelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1515 1990