Jan Raa

Denne siden viser opplysninger om Jan Raa fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jan Raa
NSD id-nummer: 241
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Professor 1977
1980 Styret for Norges Fiskerihøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1902 Professor 1980 1980
1980 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Professor 1980
1982 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Professor 1982 1982
1982 Rådet for Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1902 Professor 1982 1982
1983 Rådet for forskning for samfunnsplanlegging Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Professor 1982 1983
1985 Styret for Norges Fiskerihøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1902 Professor 1980 1985
1985 Rådet for forskning for samfunnsplanlegging Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Professor 1982 1985
1986 Styret for Norges Fiskerihøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Professor 1980 1986
1986 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Professor 1980
1986 Rådet for Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1902 Professor 1982 1986
1987 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Professor 1980
1988 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Forskningssjef 1988
1989 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Professor 1988
1990 Utvalg til vurdering av forskningsrådsstrukturen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Forskningsdirek 1990
1990 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Forskningsdirek 1988
1991 Utvalg til vurdering av forskningsrådsstrukturen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Forskningsdirek 1990
1991 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Forskningsdirek 1988