Hanne Toftdahl

Denne siden viser opplysninger om Hanne Toftdahl fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hanne Toftdahl
NSD id-nummer: 24108
Fødselsår: 1953
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1991 Samordningsutvalget for reiseliv Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Rådgiver 1991
1992 Samordningsutvalget for reiseliv Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Rådgiver 1991
1993 Samordningsutvalget for reiseliv Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Ridgiver 1991