Helge Rønning

Denne siden viser opplysninger om Helge Rønning fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Helge Rønning
NSD id-nummer: 24214
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1992 Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1992
1993 Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1992
1994 Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1992
1994 Styret for Høgskolen i Oslo Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1994
1995 Styret for Høgskolen i Oslo Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1994
1996 Styret for Høgskolen i Oslo Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1994
1996 Allmennkringkastingsrådet Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1996
1996 Ytringsfrihetskommisjonen Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1996
1997 Styret for Høgskolen i Oslo Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1994 1997
1997 Allmennkringkastingsrådet Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1996
1997 Ytringsfrihetskommisjonen Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1996