Signe Holm Knudtzon

Denne siden viser opplysninger om Signe Holm Knudtzon fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Signe Holm Knudtzon
NSD id-nummer: 24222
Fødselsår: 1955
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1992 Det regionale høgskolestyret for Vestfold Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 705 Høgskolelektor 1992
1993 Det regionale høgskolestyret for Vestfold Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 705 Høgskolelektor 1992
1994 Det regionale høgskolestyret for Vestfold Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 705 Høgskolelektor 1992