Leif Einar Plahter

Denne siden viser opplysninger om Leif Einar Plahter fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Leif Einar Plahter
NSD id-nummer: 2430
Fødselsår: 1929
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Atelierleder 1982
1983 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Atelierleder 1982
1984 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Atelierleder 1982
1985 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Atelierleder 1982
1989 Sikringsutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Restaureringsko 1989
1990 Sikringsutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Restaureringsko 1989
1991 Sikringsutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Restaureringsko 1989
1992 Styret for Museet for samtidskunst Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Teknisk Konserv 1992
1993 Styret for Museet for samtidskunst Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Teknisk Konserv 1992
1994 Styret for Museet for samtidskunst Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Teknisk Konserv 1992