Jarl Eirik Hemmer

Denne siden viser opplysninger om Jarl Eirik Hemmer fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jarl Eirik Hemmer
NSD id-nummer: 24310
Fødselsår: 1966
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1992 Fondet for Norske yrkesoffiserers språkstudier i Storbritannia (Språkstudiefondet) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1992
1993 Fondet for Norske yrkesoffiserers språkstudier i Storbritannia (Språkstudiefondet) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1992
1995 Kontaktutvalg for folkerett i krig Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1995
1996 Kontaktutvalg for folkerett i krig Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Rådgiver 1995
1997 Kontaktutvalg for folkerett i krig Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Rådgiver 1995
1997 Utvalget for å vurdere ulike spørsmål vedrørende Politiets overvåkingstjeneste Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Rådgiver 1997