Ragnfrid Marie Solberg

Denne siden viser opplysninger om Ragnfrid Marie Solberg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ragnfrid Marie Solberg
NSD id-nummer: 24315
Fødselsår: 1951
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1992 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsingeni 1992
1993 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsingeni 1992