Thomas Deaton

Denne siden viser opplysninger om Thomas Deaton fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Thomas Deaton
NSD id-nummer: 24339
Fødselsår: 1963
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1992 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 216 Fullmektig 1990
1993 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 216 Fullmektig 1990
1994 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 216 Fullmektig 1990
1995 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 216 Fullmektig 1990 1995