Arne Pedersen

Denne siden viser opplysninger om Arne Pedersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arne Pedersen
NSD id-nummer: 24368
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1992 Styret for Program for Nord-Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2003 Fylkesråd 1992
1993 Styret for Program for Nord-Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2003 Fylkesrid 1992
1994 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2003 Fylkesråd 1993
1994 Styret for Program for Nord-Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2003 Fylkesråd 1992
1995 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2003 Fylkesråd 1993
1995 Styret for Program for Nord-Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2003 Fylkesråd 1992
1996 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2003 Fylkesvaraordfø 1993
1996 Styret for Program for Nord-Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2003 Fylkesvaraordfø 1992
1996 Styret for Det norske filminstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 213 Fylkesvaraordfø 1993
1996 Styret for stiftelsen statens veiledningsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2003 Fylkesvaraordfø 1996
1997 Styret for Program for Nord-Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2003 Fylkesvaraordfø 1992 1997
1997 Styret for stiftelsen statens veiledningsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2003 Fylkesvaraordfø 1996