Kirsten Vinje Gunnerud

Denne siden viser opplysninger om Kirsten Vinje Gunnerud fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kirsten Vinje Gunnerud
NSD id-nummer: 2437
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 920 1979
1981 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 920 1979
1981 Styret for Utsmykkingsfondet for nye statsbygg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 903 Fylkeskulturkonsulent 1981 1981
1983 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 903 Fylkeskulturkonsu 1982
1983 Styret for Utsmykkingsfondet for nye statsbygg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 903 Fylkeskulturkonsu 1981
1984 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 903 Fylkeskulturkonsu 1982
1984 Styret for Utsmykkingsfondet for nye statsbygg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 903 Fylkeskulturkonsu 1981
1985 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 903 Fylkeskulturkonsu 1982
1985 Styret for Utsmykkingsfondet for nye statsbygg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 903 Fylkeskulturkonsu 1981 1985