Kari Borg Mannsåker

Denne siden viser opplysninger om Kari Borg Mannsåker fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kari Borg Mannsåker
NSD id-nummer: 244
Fødselsår: 1922
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Redaksjonssekretær 1977
1980 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 301 Redaksjonssekretær
1981 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 301 Redaksjonssekretær
1983 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 301 Redaksjonssekretæ 1980
1984 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 301 Redaksjonssekretæ 1980 1984