Hans Christian Kjeldsen

Denne siden viser opplysninger om Hans Christian Kjeldsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hans Christian Kjeldsen
NSD id-nummer: 24404
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1992 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 1103 Kommandørkaptei 1992
1992 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 1103 Kommandørkaptei 1992
1993 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 1103 Kommandørkaptei 1992
1993 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 1103 Kommandørkaptei 1992
1994 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 1103 Kommandørkaptei 1992
1994 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 1103 Kommandørkaptei 1992
1995 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 1103 Kommandørkaptei 1992
1995 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 1103 Kommandørkaptei 1992
1996 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 1103 Kommandørkaptei 1992
1996 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 1103 Kommandørkaptei 1992
1997 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 1103 Kommandørkaptei 1992