Hild Sørby

Denne siden viser opplysninger om Hild Sørby fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hild Sørby
NSD id-nummer: 24410
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1992 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1103 Førsteamanuensi 1992
1993 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1103 Førsteamanuensi 1992
1994 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Førsteamanuensi 1994
1994 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1103 Førsteamanuensi 1992
1995 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Førsteamanuensi 1994
1995 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1103 Førsteamanuensi 1992
1996 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Førsteamanuensi 1994
1996 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1103 Førsteamanuensi 1992 1996
1997 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Førsteamanuensi 1994