Guttorm Grønningsæter

Denne siden viser opplysninger om Guttorm Grønningsæter fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Guttorm Grønningsæter
NSD id-nummer: 2443
Fødselsår: 1929
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Utvalg for kulturelt samarbeid med utlandet Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem 219 Førstekonsulent 1981 1981
1983 Utvalg for kulturelt samarbeid med utlandet Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem I statsråd 219 Førstekonsulent 1981
1984 Utvalg for kulturelt samarbeid med utlandet Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem I statsråd 219 Førstekonsulent 1981
1985 Utvalg for kulturelt samarbeid med utlandet Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem I statsråd 219 Førstekonsulent 1981