Hans Ro

Denne siden viser opplysninger om Hans Ro fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hans Ro
NSD id-nummer: 2444
Fødselsår: 1922
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1979
1980 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1977
1981 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1981 1981
1981 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1981 1981
1983 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1980
1984 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1980 1984