Frøydis Ree Wekre

Denne siden viser opplysninger om Frøydis Ree Wekre fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Frøydis Ree Wekre
NSD id-nummer: 2446
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Musiker 1975
1980 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Musiker
1994 Rikskonsertenes styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Professor 1994
1995 Rikskonsertenes styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Professor 1994
1996 Rikskonsertenes styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Professor 1994