Joar Fynn Jensen

Denne siden viser opplysninger om Joar Fynn Jensen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Joar Fynn Jensen
NSD id-nummer: 24487
Fødselsår: 1965
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1992 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Leder 1992
1993 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Leder 1992