Gjermund Tveito

Denne siden viser opplysninger om Gjermund Tveito fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gjermund Tveito
NSD id-nummer: 24514
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1992 Styret for Politiskolen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 217 Sjefpsykolog 1992
1993 Styret for Politiskolen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 217 Sjefpsykolog 1992
1993 Kontaktutvalget for kriminalomsorgen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 217 Sjefpsykolog 1993
1994 Styret for Politiskolen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 217 Sjefpsykolog 1992
1994 Kontaktutvalget for kriminalomsorgen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 217 Sjefpsykolog 1993
1995 Styret for Politiskolen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 217 Sjefpsykolog 1992
1995 Kontaktutvalget for kriminalomsorgen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 217 Sjefpsykolog 1993
1996 Kontaktutvalget for kriminalomsorgen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 217 Sjefpsykolog 1993
1997 Kontaktutvalget for kriminalomsorgen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 217 Sjefpsykolog 1993