Paal-Helge Haugen

Denne siden viser opplysninger om Paal-Helge Haugen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Paal-Helge Haugen
NSD id-nummer: 2455
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret i A.C. Houens legat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Forfatter 1973
1980 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Leder Av departement 1017 Forfatter 1980 1980
1980 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 1420 1976
1981 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1017 Forfatter 1981 1981
1981 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 1420 1976
1984 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1017 Forfatter 1981 1984
1986 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1017 Forfatter 1985
1987 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1017 Forfatter 1985
1990 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1420 Forfatter 1990
1991 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1018 Forfatter 1990
1992 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1018 Forfatter 1990
1993 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1018 Forfatter 1990