Gerd Benneche

Denne siden viser opplysninger om Gerd Benneche fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gerd Benneche
NSD id-nummer: 246
Fødselsår: 1913
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førsteamanuensis
1980 Styret for Datatilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Journalist 1979
1980 Opphavsrettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Journalist 1977
1981 Styret for Datatilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Journalist 1979
1981 Opphavsrettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Journalist 1977
1983 Styret for Datatilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Førsteamanuensis 1979
1983 Opphavsrettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Førsteamanuensis 1977
1984 Styret for Datatilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Fhv. Journalist 1979
1984 Opphavsrettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Fhv. Journalist 1977
1985 Opphavsrettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Fhv. Journalist 1977
1986 Styret for Datatilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Fhv. Journalist 1979 1986
1986 Opphavsrettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Fhv. Journalist 1977
1987 Opphavsrettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Fhv. Journalist 1977
1988 Opphavsrettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Fhv. Journalist 1977