Magne Hustad

Denne siden viser opplysninger om Magne Hustad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Magne Hustad
NSD id-nummer: 24610
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1987 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1983
1988 Utvalg for omsorgsyrker og ernæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Spesialkonsulen 1988
1988 Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 0 Student 1988
1989 Utvalg for omsorgsyrker og ernæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Spesialkonsulen 1988
1992 Kontaktorgan for attføring Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Spesialkonsulen 1992
1993 Kontaktorgan for attføring Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Spesialkonsulen 1992