Ola Haugen

Denne siden viser opplysninger om Ola Haugen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ola Haugen
NSD id-nummer: 24632
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1992 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 301 Direktør 1992
1993 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Direktør 1993
1993 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 219 Direktør 1992
1994 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 219 Direktør 1992
1995 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 219 Direktør 1992
1996 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av andre 219 Direktør 1992 1996