Eli Ryg

Denne siden viser opplysninger om Eli Ryg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Eli Ryg
NSD id-nummer: 2465
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Programsekretær 1980 1980
1983 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Regissør 1980
1984 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Regissør 1980
1990 Styret for Statens studiesenter for film Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Instruktør 1990
1991 Styret for Norsk filminstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Programsekretær 1991
1991 Styret for Statens studiesenter for film Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Programsekretær 1990
1992 Styret for Norsk filminstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Programsekretær 1991
1992 Styret for Statens studiesenter for film Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Programsekretær 1990