Grete Zimmer

Denne siden viser opplysninger om Grete Zimmer fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Grete Zimmer
NSD id-nummer: 24686
Fødselsår: 1963
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1992 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Førstekonsulent 1992
1995 Styret for Statens varekrigsforsikring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Rådgiver 1995
1995 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Rådgiver 1995
1996 Styret for Statens varekrigsforsikring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Rådgiver 1995
1996 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Rådgiver 1995
1997 Styret for Statens varekrigsforsikring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Rådgiver 1995