Knut Lundby

Denne siden viser opplysninger om Knut Lundby fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Knut Lundby
NSD id-nummer: 24701
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1992 Styret for Nærkringkastingsnemda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Førsteamanuensi 1992
1993 Styret for Nærkringkastingsnemda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Førsteamanuensi 1992