Tone Faye-Schjøll

Denne siden viser opplysninger om Tone Faye-Schjøll fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tone Faye-Schjøll
NSD id-nummer: 24702
Fødselsår: 1958
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1992 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1992
1993 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1992