Nina Matheson

Denne siden viser opplysninger om Nina Matheson fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Nina Matheson
NSD id-nummer: 2471
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Filmsjef 1980 1980
1982 Styret for Filmopplæringen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 1979 1982
1982 Norsk Barnefilmnemnd Rådgivende organ Vanlig medlem 301 Filmregissør 1979