Anne Siri Bryhni

Denne siden viser opplysninger om Anne Siri Bryhni fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anne Siri Bryhni
NSD id-nummer: 2472
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Filmarbeider 1980 1980
1987 Produksjonsfondet for kino- og fjernsynsfilm Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 0 Scenograf 1987
1988 Produksjonsfondet for kino- og fjernsynsfilm Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 9956 Scenograf 1987
1989 Produksjonsfondet for kino- og fjernsynsfilm Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 9956 Scenograf 1987
1990 Produksjonsfondet for kino- og fjernsynsfilm Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 9956 Scenograf 1987
1991 Produksjonsfondet for kino- og fjernsynsfilm Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 9956 Scenograf 1987
1992 Produksjonsfondet for kino- og fjernsynsfilm Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 9956 Scenograf 1987
1993 Produksjonsfondet for kino- og fjernsynsfilm Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 0 Scenograf 1987
1994 Produksjonsfondet for kino- og fjernsynsfilm Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement Scenograf 1987
1994 Styret for Audiovisuelt produksjonsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement Scenograf 1994
1995 Styret for Statens studiesenter for film Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement Scenograf 1995
1995 Styret for Audiovisuelt produksjonsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement Scenograf 1994
1996 Styret for Statens studiesenter for film Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Scenograf 1995
1997 Styret for Statens studiesenter for film Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Scenograf 1995