Rolf A. Skomsvold

Denne siden viser opplysninger om Rolf A. Skomsvold fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Rolf A. Skomsvold
NSD id-nummer: 24724
Fødselsår: 1950
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1992 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1992
1993 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1992
1994 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1992
1995 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1992
1996 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1992
1997 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1992