Gunnar Gregersen

Denne siden viser opplysninger om Gunnar Gregersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gunnar Gregersen
NSD id-nummer: 2475
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Norsk filminstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 401 Sekretær 1979
1980 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig medlem 401 Kulturleder 1979
1980 Utvalg for utredning av organisasjonsforholdene innen kulturminnevernet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem 401 Kulturleder 1979
1981 Styret for Norsk filminstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 401 Sekretær 1979
1981 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig medlem 401 Kulturleder 1979
1981 Utvalg for utredning av organisasjonsforholdene innen kulturminnevernet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem 401 Kulturleder 1979
1982 Utvalg for utredning av organisasjonsforholdene innen kulturminnevernet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 401 Kulturleder 1979
1983 Statens museumsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 401 Kursleder 1979 1983
1983 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 401 Kulturleder 1979