Øyvind T. Hansen

Denne siden viser opplysninger om Øyvind T. Hansen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Øyvind T. Hansen
NSD id-nummer: 24781
Fødselsår: 1958
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1992 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 104 Informasjonssek 1989 1992
1995 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 104 Informasjonssek 1989 1995