Gunvor Holst

Denne siden viser opplysninger om Gunvor Holst fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gunvor Holst
NSD id-nummer: 24811
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1992 Fiskerinæringens kvinneutvalg Rådgivende organ Leder Av departement 1902 Soussjef 1992
1993 Fiskerinæringens kvinneutvalg Rådgivende organ Leder Av departement 1902 Soussjef 1992
1994 Styret for Høgskolen i Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1902 Soussjef 1994
1994 Fiskerinæringens kvinneutvalg Rådgivende organ Leder Av departement 1902 Soussjef 1992
1995 Styret for Høgskolen i Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1902 Soussjef 1994
1996 Styret for Høgskolen i Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1902 Soussjef 1994
1997 Styret for Høgskolen i Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1902 Soussjef 1994 1997