Veslemøy Fiske Pettersen

Denne siden viser opplysninger om Veslemøy Fiske Pettersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Veslemøy Fiske Pettersen
NSD id-nummer: 24893
Fødselsår: 1967
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1991 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Sekretær 1991
1992 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Sekretær 1991
1993 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Sekretær 1991
1994 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Sekretær 1991