Jon Enevold Schrøder

Denne siden viser opplysninger om Jon Enevold Schrøder fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jon Enevold Schrøder
NSD id-nummer: 24905
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1992 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Kulturarbeider 1992
1993 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Kulturarbeider 1992
1994 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Kulturarbeider 1992
1995 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Kulturarbeider 1992
1996 Stiftelseslovutvalget Vanlig medlem I statsråd 219 Høyskolekandida 1996
1996 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Høyskolekandida 1992 1996
1997 Stiftelseslovutvalget Vanlig medlem I statsråd 219 Høyskolekandida 1996