Nicole Macé

Denne siden viser opplysninger om Nicole Macé fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Nicole Macé
NSD id-nummer: 2491
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Filmregissør 1981 1981
1982 Styret for Filmopplæringen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Filmregissør 1979 1982
1983 Manuskriptstøtteutvalget for film Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Filmregissør 1983
1985 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Filmregissør 1985
1986 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Filmregissør 1985
1987 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Filmregissør 1985
1988 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Filmregissør 1985