Brynjar Brattgjerd

Denne siden viser opplysninger om Brynjar Brattgjerd fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Brynjar Brattgjerd
NSD id-nummer: 24964
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1992 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1729 Fylkesagronom 1991
1993 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1729 Fylkesagronom 1991